در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 115099

حنیفه گنجی

متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

شنبه ها و دوشنبه ها13:00-9:00